CRKBO Geregistreerd

Het Creatief Kappers College staat geregistreerd in het CRKBO register.

Een registratie in dit register betekent dat een onderwijsinstelling regelmatig wordt gecontroleerd en beoordeeld op alle onderdelen waaraan een beroepsopleiding moet voldoen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de opleiding, maar ook naar de transparantie van de informatie en de verwachting van onze cursisten.

Wij als Creatief Kappers College vinden het enorm belangrijk om als kappersopleiding bij deze instelling geregistreerd te staan. Het CRKBO controleert namelijk alle onderdelen waar wij voor staan. Duidelijkheid, servicegerichtheid en technische kwaliteiten.

Het geeft ons de zekerheid dat we aan de maatstaven van een professionele beroepsopleiding voldoen.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.